ŠTA JE AUTIZAM?

Autizam je složen poremećaj u razvoju osobe koji uzrokuje probleme socijalne interakcije i komunikacije.

Simptomi obično počinju pre treće godine i mogu uzrokovati kašnjenja ili probleme u mnogim različitim veštinama, koje se razvijaju od detinjstva, pa sve do odrasle dobi.

Trenutno u autistični spektar spadaju klasični Autizam i Aspergerov Sindrom.

DONIRAJTE

Svojom humanošću ćete nekom detetu sa autizmom obojiti svet šarenim bojama.

Uplate možete izvršiti na tekući račun udruženja

200-3160850101012-45 kod Poštanske štedionice

Takođe možete donirati novac online uplatom ili SMS porukom preko klika na dugme ispod

SIMPTOMI AUTIZMA ?

Simptomi autizma su obično vidljivi već sa 18 meseci starosti, mada se savremenim metodama može otkriti i ranije. Glavni znaci i simptomi Autizma uključuju sledeća područja:

Komunikacijski

kako verbalna (u govoru) tako i neverbalna (problemi sa održavanjem kontakta očima)

Socijalni

kao što su deljenje emocija, razumevanje kako drugi misle i osećaju i razgovor sa ljudima

Rutine i repetitivna ponašanja

kao što su ponavljanje reči ili dela, opsesitvo sleđenje rutina ili rasporeda;

Svetski dan osoba sa autizmom 2023.

Sadnja voća u Moravcima

PROJEKAT: ODMARALIŠTE U MORAVCIMA

NAGRADA GRADA VALJEVA

LOKACIJA UDRUŽENJA