O NAMA

Valjevsko udruženje za pomoć i podršku osobama sa Autizmom je humanitarna, dobrovoljna, samostalna i vanstranačka organizacija koja se bavi pružanjem pomoći i unapređenjem statusa osoba sa poremećajima iz autističnog spektra.

Sedište udruženja je u ulici Sretena Dudića bb. u Valjevu.

Ciljevi i zadaci:

  1. Da okuplja roditelje, stručnjake i prijatelje porodica osoba sa Autizmom radi pružanja organizovane pomoći, zaštite osoba sa Autizmom i njihovih porodica.
  2. Sarađuje, inicira i pomaže rad državnih organa, službi, ustanova i organizacija na stvaranju uslova za ostvarenje prava na adekvatnu dijagnozu, rani tretman, obrazovanje, rad, stanovanje i što samostalniji život, stvaraju mogućnosti zapošljavanja kao i svih potrebnih oblika zaštite osoba sa Autizmom.
  3. Da predlaže nadležnim organima donošenje mera i propisa radi proširivanja i usavršavanja sistema zaštite osoba sa autizmom.
  4. Da inicira i pruža pomoć u organizovanju posebnih ustanova za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, profesionalno osposobljavanje, zapošljavanje, stanovanje, ustanova za dijagnostiku i naučno istraživački rad.
  5. Da prikuplja nova saznanja iz oblasti autizma u cilju informisanja javnosti i izbora metoda u rešavanju problema.
  6. Učestvuje i pomaže u stručnom i israživačkom radu iz oblasti autizma.
  7. Putem predavanja, štampe, publikacija, radija i televizije upoznaju javnost sa naučnim dostignućima vezanim za Autizam i mogućnostima za uključivanje osoba sa autizmom u svakodnevni život.
  8. Pokreće i učestvuje u akcijama koje su usmerene na pomoć osobama sa Autizmom
  9. Sarađuje sa srodnim institucijama i obavlja sve druge poslove u skladu sa važećim propisima.

ČLANOM UDRUŽENJA MOŽE POSTATI SVAKO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE KOJE DELUJE U SKLADU SA STATUTOM UDRUŽENJA.